Persbericht: Platform Oogstkaart geadopteerd door New Horizon

Superuse heeft als architectenbureau al ruim 20 Jaar een pioniersrol in de ontwikkeling van circulair bouwen. Superuse voegde steeds nieuwe activiteiten toe om de ontbrekende schakels in de circulaire keten in te vullen. In 2012 ontwikkelde ze Oogstkaart om de vindbaarheid van secundaire materiaalbronnen beter te regelen. Het groeiende aanbod van afgedankte componenten en elementen werd zo inzichtelijk gemaakt voor een bredere groep ontwerpers en bouwers. Het draagvlak voor circulair bouwen groeide, maar ook andere branches, zoals de duurzame filmindustrie, projectontwikkeling en buitenlandse partners gebruikten de techniek van Oogstkaart.nl.

Met de recente klimaatdoelstellingen van de overheid en de druk op de branche zien we dat de kansen voor Oogstkaart flink toenemen. De ambitie om in 30 jaar een flinke reductie van grondstofbehoefte te realiseren kan alleen waarheid worden door de beschikbaarheid van grondstoffen breed te delen. Er ontstaan meerdere platforms. Tijd om te consolideren en te versnellen. We verzelfstandigden de oogstkaartdivisie en gingen op zoek naar een krachtig partnerschap. Dat hebben we gevonden in New Horizon.

Michel Baars heeft met New Horizon en het Urban Mining Collective de afgelopen jaren als geen ander bewezen dat met gedurfd ontwikkelen en investeren in de circulaire economie echte impact mogelijk is. Vanuit het sloopbedrijf is in korte tijd een conglomeraat gegroeid van oogstbedrijven, materiaalverwerkers en -leveranciers die de toekomst van de bouw op industriële schaal mogelijk maakt. Het beheer van overzicht op de hiervoor beschikbare materialen is een vanzelfsprekende uitbreiding waardoor opschaling van het concept eindelijk mogelijk wordt.

New Horizon zet per 2020 de activiteiten van Oogstkaart B.V. voort waarbij Superuse het materialisering advies van Oogstkaart voor haar rekening zal blijven nemen.

Superuse dankt alle partners die in de afgelopen jaren in de ontwikkeling van Oogstkaart hebben deelgenomen: Opdrachtgevers en collega’s maar in het bijzonder het Fonds Creatieve Industrie en Stichting DOEN die de lancering van de eerste Oogstkaart mogelijk hebben gemaakt.

De buitenlandse activiteiten van Harvestmap evenals de niet-bouw gerelateerde ontwikkelingen blijven voorlopig onder beheer van Superuse.

Links:

Persbericht New Horizon
Oogstkaart platform