Collectief Ecosysteem Boschgaard 

Jaar

In bouw

Locatie

Den Bosch

Opdrachtgever

Zayaz

Een transformatie van een voormalig buurthuis tot 19 wooneenheden met collectieve woon- en buurtfuncties in Den Bosch.

Een eerste wooncomplex gemaakt van rest-materialen. Superuse is architect en bedenker van de hergebruik-strategie. Bouwbedrijf Versteegden, bewoners en woningbouwvereniging Zayaz hebben de strategie omarmd en gezamenlijk hebben we het project gerealiseerd. Boschgaard laat zien wat nu al mogelijk is met circulair bouwen.

 

We oogsten de materialen uit de omgeving van het project en dat blijkt meer dan genoeg te zijn voor de bouw van het hele project. We gaan simpelweg niet naar de bouwmarkt!

Door nieuwe materialen uit te sparen voorkomen we 700.000 euro aan toekomstige milieuschade, ofwel 1/5 van de bouwkosten.

De bewoners helpen intensief mee met het project. Ze oogsten materialen, bouwen zelf mee en begeleiden het project binnen het ontwikkelteam. Op deze manier is het mogelijk om het project binnen de budgetten voor sociale huur te realiseren.

De CO2 besparing is 70% t.o.v. de huidige bouwstandaard.

Het gebouw is energetisch in hoge mate zelfvoorzienend. Dit wordt bereikt dankzij een goede oriëntatie op de zon, zeer hoogwaardige isolatie van de buitenschil, veel PV-cellen, en gebruikt van aardwarmte. Bovendien is het klimaatadaptief en biodiversiteit-versterkend door opvang van al het regenwater, een groen dak in zware kwaliteit, begroeide gevels, en de combinatie met de stadsakker.

Wie 5 jaar geleden had gezegd vandaag een woongebouw van afval te gaan bezoeken ‘om ervan te leren’ was vreemd aangekeken. Afval hergebruiken in de moderne maatschappij is nu eenmaal ongebruikelijk, in tegenstelling tot afval produceren. Daarin maakt Boschgaard een radicaal andere keuze: 84% van alle materialen is secundair, terwijl het landelijke gemiddelde niet hoger uitkomt dan 8%.

84% van alle materialen is secundair. Doel was secundair materiaalgebruik, het hogere doel is een leefbare planeet.

Césare Peeren van S.os heeft in het begin deels ingewoond om te doorgronden hoe de bewoners wilden wonen, en daarvanuit is het concept ontwikkeld. Verder heeft hij het ontwerp van de systeemlagen ontwikkeld binnen het project, zoals het sociale systeem, het water, elektra, passieve maatregelen, biodiversiteit en stadslandbouw.

Een naastgelegen stadsakker van 1 ha wordt beheerd door de bewoners en samen met mensen uit de buurt verbouwd. Het project is in aanbouw en wordt begin 2023 opgeleverd.

Project
Archive

Project view
Map view