Circulair Netwerk Waardlanden

Superuse, Verdraaid Goed & Reinigingsdienst Waardlanden
Onderzoek | Juni 2022

Een onderzoek met Reinigingsdienst Waardlanden naar de toekomst van de milieustraten. In samenwerking met Verdraaid Goed en met ondersteuning van het Stimuleringsfonds in het kader van het programma Ruimtelijke ordening.

Reinigingsdienst Waardlanden is de afval- en grondstoffeninzamelaar voor particulieren in de vier gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Vijfheerenlanden. De ambitie van Waardlanden sluit aan bij het landelijk beleid; een 100% circulaire economie in 2050. Het afval- en grondstoffenbeleid in het Waardlandengebied speelt hierin een belangrijke rol.

De hoofdvraag waarmee projectpartners VerdraaidGoed en Superuse zijn gestart is: welke ruimtelijke ingrepen en organisatorische activiteiten zijn er nodig om een Circulair Netwerk tot ontwikkeling te brengen, met langdurig verbonden partners en een optimale balans tussen clustering en decentrale organisatie?

Binnen dit onderzoek zijn referentieprojecten onderzocht en interviews met partners uit het circulaire netwerk gehouden. Vervolgens zijn de data van afvalstromen en de huidige ruimtelijke inrichting bekeken. Via stellingen is een toekomstvisie van een circulair netwerk in 2050 geschetst en getoetst. Het onderzoek is uitgeschreven in een rapport met kanskaarten, een stakeholderkaart, een tijdlijn en een ruimtelijke kaart.

De ruimtelijke kaart toont hoe milieustraten ontwikkelen tot kringloopplein of ecopark; welke bouwstenen van het circulaire netwerk daarbij horen en hoe goederen- en afvalstromen tussen de stad, wijk, kringloopplein en ecopark circuleren. Van 2022 tot 2050 komen er steeds meer bouwstenen bij die lokaal hoogwaardig (her)gebruik mogelijk maken. Naar verwachting zullen producten steeds meer en voor langere tijd hyperlokaal blijven circuleren voordat ze bij een kringloopplein of ecopark terechtkomen.