Over ons

BUREAU STRATEGIE

Superuse Studios is een Rotterdams architectenbureau dat de bestaande omgeving gebruikt als uitgangspunt voor hun ontwerpen. De ontwikkeling van een gebouw wordt niet gezien als resultaat van een lineair proces, maar als één van de waardevolle uitkomsten van een circulair proces: als een fase in de cyclus van ontwerp en herontwerp, gebruik en hergebruik.

De ‘geschiedenis’ die inherent is aan gebruikte producten en materialen en die ontbreekt in ongebruikte nieuwe materialen, biedt een potentiële meerwaarde als deze meegenomen wordt in nieuwe producten en samenstellingen. Superuse Studios beschouwt hergebruik als een integrale ontwerp strategie. Het hergebruik concept beperkt zich niet tot alleen bouwmaterialen, maar bevat ook energie toevoer, menselijke mogelijkheden, water, vervoer en voedsel. We ontwikkelen strategieën voor steden en gebieden om verschillende kringlopen kort te sluiten en deze in te passen in de bestaande omgeving.

Superuse Studios onderscheidt 14 verschillende stromen die onze gebouwen en stedelijke gebieden binnen komen en verlaten.

Om inzage te krijgen in de complexiteit van al deze aspecten beginnen de meeste projecten met onderzoek naar de verschillende lagen. Belangrijke lagen zijn: de bestaande locatie en omgeving, energiebronnen, groenvoorzieningen, water en voedsel, klimaat, materialen, functionaliteit, beschikbaar budget en de capaciteiten van het projectteam. Na deze lagen in kaart te hebben gebracht zoeken we naar onderlinge samenhang. Uiteindelijk leidt dit tot een ontwerp waarin al bovengenoemde aspecten in zijn verenigd.

BUREAU STRUCTUUR

Ook het bureau is cyclisch georganiseerd, we hebben afdelingen voor onderzoek, design, architectuur en materialen. Bij de research-afdeling worden de beschikbare stromen van restmaterialen alsmede de regionale cycli onderzocht. De resultaten van dit onderzoek worden geprobeerd in de ontwerpen van de design-afdeling. Op deze wijze wordt kennis ontwikkeld in de praktijk zodat deze structuren kunnen worden toegepast in architectonische projecten. Deze praktische resultaten worden door research geanalyseerd. De materialen voor onze projecten worden geoogst door de afdeling materialen.

BLAUWE TOEKOMST

Ons bureau is gelieerd aan de Blauwe Economie die op dit moment wereldwijd in opkomst is. De kleur blauw in ons logo laat deze verbinding zien en ons doel om de beweging te versterken door middel van ons werk. We zijn trotse mede-initatiefnemer, architect èn huurder van Blue City, de inspirerende hub voor de Blauwe economie in Rotterdaam.

RAAD VAN ADVIES

Wytze Patijn (oud-Rijksbouwmeester)
Jacob van Rijs (MVRDV)
Tom van der Lubbe (Viisi)

BEZOEKADRES
Maasboulevard 100   3063NS Rotterdam    010-4664444