Superuse is een internationaal architectenbureau dat de potentie van de omgeving inzet in haar ontwerpen.

Een ontwerp is niet het begin van een lineair, maar een circulair proces: een fase in een continue cyclus van creatie en recreatie, gebruik en hergebruik.

Hergebruik als basis van een circulaire ontwerpstrategie.

De verborgen eigenschappen van gebruikte materialen en producten voegen waarde toe aan nieuwe gebouwen. Ons kantoor ziet hergebruik als integraal onderdeel van een circulaire ontwerpstrategie. Dit concept passen we naast gebouwen toe op stromen in de gebouwde omgeving, zoals verkeer, energievoorziening, menselijk potentieel, water en voedsel.

We ontwikkelen strategie├źn voor steden om deze stromen met elkaar te verbinden, terwijl we ze in de bestaande stedelijke context verweven. Superuse kijkt naar 14 verschillende stromen die onze gebouwen en steden in- en uitgaan.

Superuse Stappenplan

Om de complexiteit van al deze processen in de hand te houden beginnen we een ontwerp vaak met een inventarisatie van de materiaalstromen (MFA).
Belangrijke lagen in dit onderzoek zijn: de bestaande locatie, context, energiebronnen, water, voedselsystemen, bestaande technische en natuurlijke structuren, het klimaat, materialen, functionaliteit, ergonomie, beschikbaar budget, capaciteiten van het project team.

Nadat deze lagen in kaart zijn gebracht zoeken we naar verbindingen die synergie hebben. Uiteindelijk resulteert dit in een ontwerp dat alle relevante aspecten integreert in het plan.

Stromen

Het kantoor organiseert zich als een aaneenschakeling van cyclische processen van verschillende stromen.

Superuse onderzoekt het potentieel van herbruikbare afvalstromen en deze data is het fundament van onze circulaire architectuur. Deze zoektocht naar circulariteit krijgt uitdrukking in de continue lijnen waaruit ons logo is opgebouwd.

Blauwe Economie

Ons kantoor voelt zich verbonden met de Blauwe Economie die zich aan het ontwikkelen is.

De kleur in het logo geeft uitdrukking aan deze verbinding en onze inzet om deze beweging te versterken door ons werk. We zijn trotse mede-initiatiefnemer, architect en huurder van BlueCity, de levendige Blauwe Economie hub in Rotterdam.

Raad van Advies

De Raad van Advies helpt on strategisch onze impact te vergroten.
De raad bestaat uit:
Jacob van Rijs (MVRDV)
Tom van der Lubbe (Viisi)
Wytze Patijn (Voormalig Decaan van de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft)