BkCity Slim

‘Slim’ is voor ons een mooie tweetalige combinatie van slank en intelligent; aan de ene kant slank als gevolg van een gezond metabolisme waarbij een minimale hoeveelheid energie zo effectief mogelijk wordt ingezet. Anderzijds intelligent in het leggen van creatieve verbanden tussen problemen en oplossingen.

Dit concept voor de verduurzaming van het faculteitsgebouw zetten we in op drie niveaus:
1. gebouwvolume Het beter benutten van de oriëntatie van het gebouw het streven naar een compacter volume.
2. bouwdelen het toepassen van meervoudig duurzaam functionerende elementen afgestemd op de specifieke locatie van de ingreep. De elementen zijn in een catalogus als toolbox weergegeven.
3. gebruik het programmeren van het gebouw aan de hand van verschillende klimaatzones in het gebouw in plaats van het aanpassen van het klimaat aan het gebruik.

Nieuwbouw is alleen een optie als het de duurzaamheidsdoelen ondersteunt, wat naar onze mening inhoudt dat er met bestaand materiaal wordt gewerkt. Nieuwe materialen leggen kwa energieverbruik een hypotheek, zg. embodied energy, in de productiefase, die niet meer is te compenseren in de gebruiksfase. Bovendien kiezen we voor materiaal dat lokaal voorhanden is om energiegebruik voor transport te minimaliseren.

Team: Jan Jongert, Jeroen Bergsma, Piero Medici, Pedro Maicas, Marco Zaccara, Frank Feder

Reacties (0)
Toon Verberg

Architectuur
Delft (NL)
2011

Contact
Let's talk about your next project
Contact