Lab Transvaal

De multi-etnische wijk Transvaal is onderwerp van een grootscheepse stedelijke vernieuwing die 12 jaar in beslag neemt. 3000 huizen worden gesloopt om plaats te maken voor 1600 nieuwbouwwoningen. Dit betekent dat er erg veel sloopmateriaal vrijkomt dat verplaatst moet worden: 18.000 m3 bouwmuur, 250 km vloerbalken en 18.000 m2 ramen.

Elk jaar worden er 70 zeecontainers met puin gevuld en afgevoerd. Waarom verplaatsen we dit materiaal honderden kilometers als het aanbod van materiaal de vraag in de wijk ruimschoots bevredigd? Transvaal wordt vooral bewoond door immigranten, die gewend zijn aan een doe-het-zelf praktijk.
Als verschillende bouwlocaties centraal gecoördineerd worden dan kunnen de lege plekken gebruikt worden voor de tijdelijke opslag van materiaal dat vrijkomt uit de sloop, terwijl het op een andere plek in de nieuwbouw wordt toegepast. Als de lege plek bebouwd moet worden dan verplaatst de opslag naar de volgende locatie waar gesloopt is.

De opslag bestaat uit een serie zeecontainers die in verschillende configuraties geplaatst kunnen worden en makkelijk verplaatsbaar zijn. De containers dienen als opslag voor de materialen die vrijkomen bij de sloop. Zelfs de bomen worden opgeslagen in de aarde tussen de containers. Maar de containers zijn niet slechts containers: samen vormen ze een ongewone publieke ruimte die inzetbaar voor verschillende doeleinden, zoals een markt, circus of arena.

Reacties (0)
Toon Verberg

Onderzoek
Den Haag (NL)
2007
Anorganisch materiaal

Contact
Laten we het hebben over uw volgende project