PulsUp

Veel bedrijven zouden kosten kunnen besparen door reststromen, ruimte en transport met elkaar te delen. Alleen hebben zelfs bedrijven die vlak bij elkaar zijn gevestigd meestal geen idee wat er bij de buren gebeurt en wat zij zouden kunnen delen. Superuse wil daar verandering in brengen met het online platform PulsApp, onderdeel van een breder programma dat PulsUp! is gedoopt. Het project is het resultaat van een eerder vanuit de AARO open oproep ‘Ontwerpen aan de Smart City’ verstrekte startsubsidie ter waarde van €10.000,-. Superuse stelde vast dat veel oudere bedrijventerreinen uit de jaren zeventig, tachtig en negentig van de vorige eeuw te maken hebben met leegstand en inefficiëntie. Tussen de verschillende bedrijven bestaan grote verschillen in dynamiek, ruimtevraag, levensduur en ambities, wat bij elkaar in vakkringen ook wel puls wordt genoemd.

Superuse stelde voor om het bedrijventerrein De Spaanse Polder, een 190 hectare groot bedrijventerrein tussen Schiedam en Rotterdam, als proefgebied te nemen voor de ontwikkeling van de PulsApp. Het idee was om van de 650 bedrijven in het gebied de reststromen, het ruimtegebruik en de transportbewegingen in kaart te brengen, om zicht te krijgen op de mogelijkheden om zaken uit te wisselen en te delen. Het bleek lastig om kleine ondernemers te interesseren. Tot we in contact kwamen met Irado, een afvalverwerkend bedrijf, en merkten dat afvalinzamelaars een betere route bieden om reststromen uit te wisselen.

Reacties (0)
Toon Verberg

Onderzoek
Rotterdam (NL)
2017

Contact
Laten we het hebben over uw volgende project